Dạng bài thường gặp IELTS LISTENING SECTION 2

· Listening

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR giới thiệu Dạng bài thường gặp IELTS LISTENING SECTION 2

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • IELTS LISTENING SECTION 2 chưa động với các lĩnh vực chuyên biệt nhiều mà chủ yếu mang tính giới thiệu, hướng dẫn, chỉ đường – những chủ đề sử dụng các từ vựng gần gũi
 • So với section 1, tốc độ nói trong phần này có nhanh hơn một chút, đồng thời các từ và câu cũng ít nhiều được paraphrase, nên việc theo dõi bài cần một sự tập trung nhất định.

 • Section 2 được chia làm 2 phần nghe, vì vậy nên cố gắng đọc kĩ hơn các thông tin, đồng thời dự đoán cách paraphrase của các thông tin trước khi bắt đầu

II. Dạng câu hỏi thường gặp IELTS Listening Section 2

1. Map Labelling

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Dạng bài thường gặp IELTS LISTENING SECTION 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dạng bài khó nhất mà IELTS LISTENING SECTION 2 mà các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE LISTENING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR cần ôn luyện kĩ đó chính là dạng MAP LABELLING
  • Trong dạng câu hỏi này, thí sinh sẽ cần điền 1 từ hoặc 1 cụm từ phù hợp (có thể từ danh sách cho sẵn)
  • Dạng Map Labelling trong IELTS LISTENING SECTION 2 sẽ kiểm tra về khả năng sử dụng bản đồ của thí sinh

  • Cố gắng ôn luyện dạng Map Labelling thật kĩ vì rất dễ mất bình tĩnh và mất điểm dây chuyền nếu không làm được dạng này

  2. Pick from a list (thuộc dạng Matching information)

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dạng pick from a list gần như luôn luôn có trong IELTS LISTENING SECTION 2 

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  Dạng bài thường gặp IELTS LISTENING SECTION 2

  3. Table Completion (thuộc Sentence Completion)

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dạng Table Completion cũng rất thường gặp trong IELTS LISTENING SECTION 2 cần ôn luyện kĩ 

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK