Phân biệt o ngắn /ɔ/, o dài /ɔ:/ và nguyên âm đôi /ɔɪ/

· Pronunciation

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm về Phân biệt o ngắn /ɔ/, o dài /ɔ:/ và nguyên âm đôi /ɔɪ/

I. Sự khác nhau o ngắn /ɔ/, o dài /ɔ:/ và nguyên âm đôi /ɔɪ/

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Cách phát âm o ngắn /ɔ/, o dài /ɔ:/ và nguyên âm đôi /ɔɪ/

1. Cách phát âm o ngắn /ɔ/

IELTS TUTOR đã hướng dẫn Phát âm nguyên âm o ngắn /ɒ/ tiếng anh

2. Cách phát âm o dài /ɔ:/

IELTS TUTOR đã hướng dẫn Phát âm nguyên âm o dài /ɔ:/ tiếng anh

3. Cách phát âm nguyên âm đôi /ɔɪ/

IELTS TUTOR đã hướng dẫn Phát âm nguyên âm đôi /ɔɪ/ tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK