Ôn tập dạng"Câu hỏi về sự khác biệt"IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR tổng hợp Ôn tập dạng Câu hỏi về sự khác biệt IELTS SPEAKING PART 3

I. Kiến thức liên quan

II. Câu hỏi cần trả lời Câu hỏi về sự khác biệt IELTS SPEAKING PART 3

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với IELTS SPEAKING PART 3 có 7 dạng câu hỏi thường gặp trong bài này học sinh cần trả lời tất cả các câu hỏi sau đây đi sâu vào từng dạng nhé: 
 • Các câu hỏi cần trả lời:
  • What is the difference between a close friend and an acquaintance?
  • What are the differences between modern art in Vietnam and traditional Vietnamese art?
  • What is the differences between high school education and univeristy education?
  • Are there any differences between the games boys like to play and those girls like to play? 
  • What are the main differences between magazines and newspapers?
  • Compared to a few decades ago, do you think modern people in Vietnam do more or less exercise? 
  • Compare the photos that you take with those that professional photographers take

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK