CÁCH TRẢ LỜI "CÂU HỎI VỀ SỰ KHÁC BIỆT" IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH TRẢ LỜI "CÂU HỎI VỀ SỰ KHÁC BIỆT" IELTS SPEAKING PART 3

I. Format "CÂU HỎI VỀ SỰ KHÁC BIỆT" IELTS SPEAKING PART 3

WHAT ARE THE DIFFERENCES BETWEEN X AND Y?

II. Cách trả lời "CÂU HỎI VỀ SỰ KHÁC BIỆT" IELTS SPEAKING PART 3

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Để trả lời câu hỏi về sự khác biệt, quan trọng nhất cần tìm ra những ideas thể hiện sự khác biệt giữa X và Y.

IELTS TUTOR lấy ví dụ như đề hỏi sự khác nhau của nam và nữ trong cách giải trí.

 • Dễ nhất là nói Nam thì thấy chủ yếu đi chơi game với bạn bè, đi nhậu hoặc đi chơi thể thao. 
 • Còn nữ thì thích những hoạt động mang tính gia đình như nấu ăn, thuê thùa, dọn nhà vì đặc tính của nam nữ nó là như vậy, bắt nguồn từ suy nghĩ dễ hiểu nhất thì sẽ dễ cho ví dụ hơn nhé

2. Template trả lời

  2.1. Trường hợp trả lời 2 main ideas

  Personally / As I see it / From my point of view, there is / are a variety of / a couple of / heaps of / a few differences between them

  • Firstly, unlike X, Y….
  • Besides, I also consider that X tend to… / Unlike X, Y tends to…./X is,….while Y is more likely to…. (hoặc Compared with X, Y is less likely to)

  Đầu tiên nêu câu giới thiệu trước là có rất nhiều điều khác nhau, rồi sau đó mới list những điểm khác nhau ra, lưu ý là nên có supporting idea và examples nhé

  IELTS TUTOR lưu ý:

  2.2. Trường hợp trả lời 1 main idea

  IELTS TUTOR lưu ý:

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • What are the differences between big shops and small shops?
  What are the differences between big shops and small shops?

  Trong câu trả lời của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đang trả lời có ý nhưng chưa có bố cục rõ ràng, nếu sử dụng cặp ON THE ONE HAND / ON THE OTHER HAND bố cục sẽ rõ ràng hơn

  Có thể tham khảo template:

  • Personally, price disparity is the greatest difference between big shops and small ones
   • On the one hand, nêu vấn đề price của big shop (Có giải thích & example)
   • On the other hand, nêu vấn đề price của small shop (Có giải thích & example)
  IELTS TUTOR lưu ý:
  • Example cần linh động nếu bài đã dài thì có thể lược bỏ 

  3. Từ vựng

  IELTS TUTOR lưu ý:

  III. IELTS TUTOR xét ví dụ

  1. What are the differences between big shops and small shops?

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nên chia ra làm 2 main ideas, mỗi main idea nói về 1 điểm khác biệt của 2 loại shops này, có thể là về quy mô (shop nhỏ thì diện tích nhỏ), về sự đa dạng của hàng hoá, về giá cả…

  Tham khảo cách trả lời:

  Personally, there are a variety of differences between them

  • Well, firstly, compared with big shops, small shops definitely have a smaller range of goods since they only focus on daily necessities, like vegetables, snacks, beverages, kitchen stuff.
  • What’s more, it may take a longer time to shop in a big shop, while buying things from small shops are much handier when the only thing you need to do is to ask the shop owner for things you want to purchase, then they will pack things for you.
   • For example, suppose that I am cooking and I realise that I have run out of salt, it is impossible for me to get it from a big shop like Walmart or sth like that since it is too crowded at the time and I have to queue, waiting for paying, while the grocery store near my house rapidly helps deliver it straightaway

  Tham khảo thêm các từ vựng về topic shopping mà IELTS TUTOR có hướng dẫn

  IELTS TUTOR phân tích

  • Trong vế đầu, nói về smaller range of goods, câu trả lời ngoài main idea vẫn có vế supporting idea chỗ since… rồi cho example, như vậy công thức chung Main idea >> Supporting idea >> Example không chỉ áp dụng theo từng câu tách rời, mà vẫn áp dụng được trong cùng 1 câu, vì IELTS SPEAKING cần phải trả lời tránh rườm rà và dài dòng

  2. What are the differences between men and women in ways of expressing anger?

   Personally, there are a variety of differences between them

   • Firstly, unlike women, men are more likely to express anger in a direct way, such as arguing or fighting.
    • This is because men are much more aggressive with a very bad temper, whereas women tend to be more calm and they dont want mix things out.
   • Besides, I also consider that men are inclined to finding a solution to the problem, while women choose to pour their heart out to a soul mate. 
    • Therefore, I can see that women will keep the anger to themselves for a longer time and it is more difficult for them to forgive and forget than men

   Đừng quên học thêm từ vựng về topic EMOTION trong IELTS mà IELTS TUTOR có hướng dẫn

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK