Naturalreaders - Website người bản xứ đọc mẫu nguyên 1 câu dài để luyện cách phát âm, ngắt câu & ngữ điệu Tiếng Anh

· Pronunciation

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Website người bản xứ đọc mẫu nguyên 1 câu dài để luyện cách phát âm, ngắt câu & ngữ điệu Tiếng Anh

1. Trường hợp tự mình muốn paste 1 đoạn văn bất kì để người bản xứ đọc

IELTS TUTOR lưu ý:

broken image
Naturalreaders - Website người bản xứ đọc mẫu nguyên 1 câu dài để luyện cách phát âm, ngắt câu & ngữ điệu Tiếng Anh
Naturalreaders - Website người bản xứ đọc mẫu nguyên 1 câu dài để luyện cách phát âm, ngắt câu & ngữ điệu Tiếng Anh
broken image
Website người bản xứ đọc mẫu nguyên 1 câu dài để luyện cách phát âm, ngắt câu & ngữ điệu Tiếng Anh

2. Trường hợp giáo viên gửi sẵn link hướng dẫn cách đọc câu của học viên

IELTS TUTOR lưu ý:

Naturalreaders - Website người bản xứ đọc mẫu nguyên 1 câu dài để luyện cách phát âm, ngắt câu & ngữ điệu Tiếng Anh
Naturalreaders - Website người bản xứ đọc mẫu nguyên 1 câu dài để luyện cách phát âm, ngắt câu & ngữ điệu Tiếng Anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE