Cách trả lời câu hỏi số 4 "And explain how you feel about this person?" IELTS SPEAKING PART 2

· Speaking

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời câu hỏi số 4 "And explain how you feel about this person?" IELTS SPEAKING PART 2

I. Cách trả lời câu hỏi số 4 "And explain how you feel about this person?"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với câu hỏi số 4 "And explain how you feel about this person?" cách trả lời dễ nhất sẽ là nói rõ thích hay là không thích người đó, sau đó nêu 2 lí do ra 
  • Nếu câu trả lời là thích thì sẽ triển khai như sau:
   • I am a big fan of .... for many reasons
    • Firstly, 
    • Secondly, 
  • Nếu câu trả lời là không thích thì sẽ triển khai như sau:
   • I can't stand her for many reasons
    • Firstly, 
    • Secondly, 

II. IELTS TUTOR xét ví dụ

Describe a person who you think is very open.

You should say
Who this person is?
How you know this person?
Why do you think this person is very open?
And explain how you feel about this person?

Nếu đã đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR ở trên thì có thể bố cục triển khai câu trả lời số 4 như sau:

 • I am really into her for many reasons
  • Firstly, 
  • Secondly, 

IELTS TUTOR lưu ý vì đề là Describe a person who you think is very open nên khéo léo lồng ghép lí do Firstly hoặc Secondly liên quan đến very open như đề đã có đề cập nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK