IELTS SPEAKING gồm những gì?

· Speaking

Bên cạnh IELTS SPEAKING gồm những gì?, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. IELTS SPEAKING gồm những gì?

IELTS SPEAKING gồm những gì?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Thông thường phần thi SPEAKING sẽ kéo dài khoảng 11-14 phút, và được chia thành ba phần:
    • Phần 1, là về chính bản thân Bạn: Phần này sẽ kéo dài khoảng 4-5 phút. Giám khảo sẽ hỏi Bạn những câu hỏi quen thuộc về cuộc sống hàng ngày, sở thích, gia đình, công việc…
    • Phần 2, Bạn sẽ nói về một chủ đề được định sẵn: Giám khảo sẽ cấp cho Bạn một tấm thẻ và Bạn có 1 phút để chuẩn bị câu trả lời. Sau đó, Bạn sẽ được trình bày nội dung chủ đề trong tối đa 2 phút.
    • Phần 3, phát triển phần 2 trừu tượng hơn: Phần này sẽ kéo dài 4-5 phút. Đây là cơ hội để Bạn phát triển câu trả lời và thảo luận sâu hơn về các vấn đề được đưa ra ở Phần 2.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  QUY TRÌNH PHÒNG THI IELTS SPEAKING PART 2 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking