IELTS SPEAKING gặp đề khó không có ý phải làm sao?

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn các em rất kĩ cách học IELTS WRITING làm sao cho hiệu quả nhất, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn thêm IELTS SPEAKING gặp đề khó không có ý phải làm sao?

II. Cách để kéo dài bài nói khi không có ý

1. Kĩ thuật câu giờ

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Việc câu giờ để giúp trong lúc câu giờ tìm ra ideas để nói 

IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ CÁCH CÂU GIỜ TỰ NHIÊN IELTS SPEAKING

2. Triển khai theo bố cục: Main idea >> Supporting idea >> Example

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong trường hợp bí ý tưởng, không gì tốt hơn cứ đặt câu hỏi WHY WHY liên tục là sẽ ra được ý giải thích
  • Đừng quên cho ví dụ để giải thích ý kĩ lưỡng và làm rõ câu main idea 

IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ CÁCH MỞ RỘNG CÂU TRẢ LỜI

II. Cách xử lý khi gặp đề không có ý IELTS SPEAKING

1. Part 1

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Thông thường Part 1 IELTS SPEAKING các topic thường sẽ đơn giản nên chỉ cần nắm bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example là gần như sẽ triển khai ý được 

2. Part 2

3. Part 3

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking