IELTS LISTENING Table Completion: Thứ tự câu hỏi trong bảng sẽ ứng những gì speaker nói

· Listening

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH, IELTS TUTOR hướng dẫn IELTS LISTENING Table Completion: Thứ tự câu hỏi trong bảng sẽ ứng những gì speaker nói

I. Cách làm dạng Sentence Completion IELTS LISTENING

II. Cách làm dạng Table Completion IELTS LISTENING

1. Cách làm dạng Table Completion IELTS LISTENING

2. Thứ tự câu hỏi trong bảng sẽ ứng những gì speaker nói IELTS LISTENING

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Thực chất dạng Table Completion của IELTS LISTENING cách làm sẽ giống hoàn toàn với cách làm dạng Sentence Completion IELTS LISTENING 
  • Cần lưu ý là câu hỏi sẽ đi theo thứ tự nhất định, không phải lộn xộn 

IELTS TUTOR xét ví dụ dưới đây:

IELTS LISTENING Table Completion: Thứ tự câu hỏi trong bảng sẽ ứng những gì speaker nói

Trong bảng này, thì speaker sẽ không nói theo hàng ngang mà sẽ nói theo hàng dọc vì theo thứ tự câu 33 đến câu 34,35,36 như sau:

IELTS LISTENING Table Completion: Thứ tự câu hỏi trong bảng sẽ ứng những gì speaker nói

IELTS TUTOR hướng dẫn giải chi tiết câu số 36 (nằm trong chương trình học của lớp IELTS LISTENING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR)

Câu số 36: Course contents: African Safari Program: Professors teach_____; Learn African cultures through tips

  • Đầu tiên cần nắm cách làm dạng Table Completion trong IELTS LISTENING như IELTS TUTOR hướng dẫn ở trên tìm ra thứ tự speaker sẽ nói là theo hàng ngang hay hàng dọc của bảng, trong bài này sẽ theo hàng dọc, vậy khi speaker nói đến African Safari Program và course contents là phải lắng tai nghe kĩ 
  • Đọc kĩ câu hỏi & highlight keywords: African Safari Program, course content, professors, African cultures…
  • Phán đoán từ cần điền dưới 3 từ và sẽ là danh từ, mang nghĩa có thể là môn gì đó 
  • Bắt đầu nghe băng, bắt đầu nghe đến African Safari program (phút 19:14) là biết gần đến đáp án nên cần tập trung —> Đáp án sẽ là wildlife management (Băng nói: university professors combined classroom instruction with hands-on experience to teach wildlife management)
  • Ráp vào câu thì hoàn toàn chính xác 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc