Đáp án IELTS LISTENING dạng Sentence Completion đề thi thật sẽ giống 100% như những gì speaker nói

· Listening

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Đáp án IELTS LISTENING dạng Sentence Completion đề thi thật sẽ giống như những gì speaker nói

I. Đáp án dạng Sentence Completion IELTS LISTENING giống 100% với những gì speaker nói là sao?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đáp án câu hỏi dạng Sentence Completion đối với đi thi IELTS LISTENING thật thì từ cần điền sẽ lấy từ chính 100% những gì speaker nói chứ không có sự biến đổi về word form hay thêm thắt số ít hay số nhiều gì cả 

II. IELTS TUTOR xét ví dụ

1. Đáp án dạng Sentence Completion IELTS LISTENING KHÔNG giống 100% với những gì speaker nói

IELTS TUTOR xét ví dụ trường hợp đáp án không giống y nguyên như những gì speaker nói (Đây là bài luyện tập của các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE LISTENING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR):

Complete the sentences.Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

 • Behavior in parks is controlled by 31_______
 • Insect numbers are reduced by having 32_______
 • A wilderness park does not have any 33_______
 • Observing trees and lying in the grass are examples of 34_______

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đáp án sẽ là short grass  (Transcript bài nói: For this reason, if there is grass, it is kept short, and this also discourages the breeding of insect pests.)
IELTS TUTOR giải thích từng bước làm ra đáp án câu số 32 như sau:
 • Bước 1: Đọc kĩ câu hỏi & xác định keywords mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn: insect numbers, reduced, having
 • Bước 2: Từ cần điền sẽ NO MORE THAN 2 WORDS, và sẽ là danh từ, mang nghĩa là số lượng côn trùng giảm vì có cái gì đó
 • Bước 3: bắt đầu nghe & để ý kĩ keywords, nghe đến behaviour là biết đến câu 31, sau đó phải lắng nghe cho kĩ, đáp án sẽ là short grass ( (For this reason, if there is grass, it is kept short, and this also discourages the breeding of insect pests.)
  • IELTS TUTOR lưu ý: Câu này đúng là hơi khó nghe vì speaker nói thông tin này trước sau đó mới nói đến thông tin về giảm lượng insects nên nhiều bạn sẽ bắt không kịp thông tin và đây là đề luyện tập nên mới có sự đảo đáp án (transcript speaker nói kept short, nhưng để hợp vào chỗ trống phải đổi lại thành short grass mới đúng grammar, nhưng đề thi IELTS LISTENING sẽ luôn là đúng từ của speaker nói)

2. Đáp án dạng Sentence Completion IELTS LISTENING GIỐNG 100% với những gì speaker nói

(Đề thi IELTS LISTENING sẽ luôn như này)

Cũng là audio của ví dụ 1 luôn nhé:

Observing trees and lying in the grass are examples of (34)______

 • Đọc kĩ câu hỏi & xác định keywords: observe trees, lying in grass, examples
 • Phán đoán từ cần điền NO MORE THAN 2 WORDS sẽ phải là danh từ 2 từ trở xuống, có thể ví dụ của việc gì đó….
 • Bắt đầu nghe băng, bắt đầu nghe tới wilderness ở câu 33 & observe trees là biết gần đến đáp án phải lắng tai nghe cho kĩ, đáp án là passive recreation(s) (trong đó nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR sẽ thắc mắc nghĩa của từ recreation , IELTS TUTOR lưu ý là recreation là danh từ vừa đếm được vừa không đếm được nên thêm s hay không vẫn đúng nhưng trong băng nói không có số nhiều nhé) 
 • (These preserve natural landscapes for the pleasure of the urban population, most commonly just for passive recreation - in other words, allowing people just to observe the trees, and lie in the grass, and such passive recreation is certainly needed.)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK