Giải thích cụm: "say again"

· Phrase dùng trong văn nói

Bên cạnh【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích cụm: "say again"

Mang nghĩa "Lặp lại đi, nói lại đi, nghe không rõ"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Could you please repeat what you just said? Sorry, Mike, say again? I'm getting bad reception here.
    • IELTS TUTOR giải thích: tức là ở đây ông này ông không nghe rõ ông Mike nói gì nên dùng cụm này để ông Mike lặp lại câu vừa nói 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK