Giải câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe an object that you think is beautiful IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe an object that you think is beautiful" IELTS SPEAKING

I. Giải câu hỏi thường gặp thuộc topic "Describe an object that you think is beautiful" IELTS SPEAKING

   1. PART 2

   IELTS TUTOR lưu ý:

   Describe an object that you think is beautiful

   • Where the artwork/object is?
   • How it was made?
   • What it looks like?
   • And explain why you find it particularly beautiful.

   2. PART 3

   IELTS TUTOR lưu ý:

   II. Từ vựng topic "Describe an object that you think is beautiful"

   IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Plant IELTS SPEAKING

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0