Giải câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a time when you forgot an appointment" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Giải câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a time when you forgot an appointment" IELTS SPEAKING

I. Giải câu hỏi thường gặp thuộc topic "Describe a time when you forgot an appointment" IELTS SPEAKING

   1. PART 2

   IELTS TUTOR lưu ý:

   Describe a time when you forgot an appointment

   You should say:

   • When it was

   • Who you made it with

   • Why you missed it

   • And how you felt about it

   2. PART 3

   IELTS TUTOR lưu ý:

  • Do you think people should remember family history?>> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you think people should remember family history?" IELTS SPEAKING PART 3
  • II. Từ vựng topic "Describe a time when you forgot an appointment"

   IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Work" IELTS

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0