Giải câu hỏi part 1 & từ vựng topic "Cooking" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Giải câu hỏi & từ vựng topic Cooking IELTS SPEAKING

I. Giải các câu hỏi thường gặp thuộc topic "Cooking" IELTS SPEAKING

   IELTS TUTOR lưu ý:

   1 Do you do some cooking/help your family cook at home now? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you do some cooking/help your family cook at home now?" IELTS SPEAKING PART 1

   2 Did you do some house cleaning when you were young? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Did you do some house cleaning when you were young?" IELTS SPEAKING PART 1

   3 Do you have breakfast at home every day? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you have breakfast at home every day?" IELTS SPEAKING PART 1

   4 Do you want to learn how to cook well? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you want to learn how to cook well?" IELTS SPEAKING PART 1

   II. Từ vựng topic "Cooking"

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0