Cách trả lời "Do you want to learn how to cook well?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Do you want to learn how to cook well?'' IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you want to learn how to cook well?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • YES
 • Main idea: I just can make simple dishes like boiled eggs, boiled vegetables or boiled pork. 
  • Supporting idea: 
   • Cooking boiled food is pretty straightforward as I’m not faced with the issue of adding seasonings and flavourings. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "straightforward" tiếng anh 
   • I like preparing a special meal for family or friends who visit, but everyday cooking is a bit boring.
  • Example: 

                Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

                >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

                >> IELTS Intensive Listening

                >> IELTS Intensive Reading

                >> IELTS Intensive Speaking

                Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
                Lý do chọn IELTS TUTOR