Câu hỏi & từ vựng topic"Snacks"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi & từ vựng topic"Snacks"IELTS SPEAKING PART 1

I. Câu hỏi thường gặp topic Snacks IELTS SPEAKING PART 1

  IELTS TUTOR lưu ý các câu hỏi cần ôn:

  • What snacks do you like to eat? 
  • Did you often eat snacks when you were young? 
  • When do you usually eat snacks now? 
  • Do you think it is healthy for you to eat snacks?

  II. Từ vựng

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0