Cách trả lời "What snacks do you like to eat?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "What snacks do you like to eat?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What snacks do you like to eat? "

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Nếu câu trả lời là YES 
  • Example: You know, nuts and cereals are my favorite. I just can’t say no to the pistachios, cashews, walnuts and something like that
  • Supporting idea: 
  • Main idea: I really like to eat local snacks actually, and there is quite a strong street food culture still existing in Vietnam >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng Really tiếng anh 
 • Nếu câu trả lời là NO  

             Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

             >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

             >> IELTS Intensive Listening

             >> IELTS Intensive Reading

             >> IELTS Intensive Speaking

             Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
             Lý do chọn IELTS TUTOR