Câu hỏi & từ vựng topic"Sitting down"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi thường gặp và từ vựng topic Sitting down trong part 1 trong IELTS SPEAKING

I. Câu hỏi thường gặp topic Collect things IELTS SPEAKING PART 1

  IELTS TUTOR lưu ý các câu hỏi cần ôn:

  • Where is your favorite place to sit? 
  • Do you always sit down for a long time? 
  • Do you feel sleepy after you sit down for a while? 
  • When you were a kid, did you usually sit down on the floor?

  II. Từ vựng

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK