Cách trả lời "Where is your favorite place to sit?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Where is your favorite place to sit?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Where is your favorite place to sit?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé

 • Main idea: My favourite place to sit is in the balcony of my home. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách paraphrase "favourite" tiếng anh
  • Supporting idea: 
   • The ambience of that place is entirely compatible with my mental side, and I feel more comfortable and delightful. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách paraphrase "comfortable" tiếng anh
   • It all also helps to reduce my stress level.
   • This place produces feelings of nostalgia as it always reminds me of the time when was young, in the balcony of my home, my grandmother always sang me to sleep while holding me.
  • Example: 

          Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

          >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

          >> IELTS Intensive Listening

          >> IELTS Intensive Reading

          >> IELTS Intensive Speaking

          Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
          Lý do chọn IELTS TUTOR