Câu hỏi part 1 & từ vựng topic "Cooking" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi & từ vựng topic Cooking IELTS SPEAKING

I. Các câu hỏi thường gặp thuộc topic "Cooking" IELTS SPEAKING

   IELTS TUTOR lưu ý:

   1 Do you do some cooking/help your family cook at home now?

   2 Did you do some house cleaning when you were young?

   3 Do you have breakfast at home every day?

   4 Do you want to learn how to cook well?

   II. Từ vựng topic "Cooking"

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK