Cách trả lời "Do you do some cooking/help your family cook at home now?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Do you do some cooking/help your family cook at home now?'' IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you do some cooking/help your family cook at home now?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: I just can make simple dishes like boiled eggs, boiled vegetables or boiled pork. 
  • Supporting idea: 
   • Cooking boiled food is pretty straightforward as I’m not faced with the issue of adding seasonings and flavourings. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "issue" tiếng anh
   • I like preparing a special meal for family or friends who visit, but everyday cooking is a bit boring.
  • Example: 

                Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

                >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

                >> IELTS Intensive Listening

                >> IELTS Intensive Reading

                >> IELTS Intensive Speaking

                Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
                Lý do chọn IELTS TUTOR