Cẩn thận với giới hạn từ IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn các bạn thí sinh nên Cẩn thận với giới hạn từ IELTS LISTENING

1. No more than... words nghĩa là gì?

IELTS TUTOR có giải thích kĩ về NO MORE THAN ... WORDS, nhớ đọc kĩ

2. No more than...words thường xuất hiện ở đâu trong bài IELTS LISTENING

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Những câu hỏi có giới hạn từ này thường hay xuất hiện nhất ở section 1 và section 4 trong bài thi thật nhé nên các bạn học sinh lớp IELTS LISTENING ONLINE của IELTS TUTOR phải cực kì để ý
 • Yêu cầu của đề bài thường là: 
  • “No more than one/two/three words and/or a number” cho một chỗ trống. 
   • Tức là sẽ chọn ra 1/2/3 từ và 1 số để điền vào 1 chỗ trống. 
  • Nhưng ngoài ra cũng có các yêu cầu khác như:
   • “No more than one/two/three words”: 
    • Lúc này IELTS TUTOR lưu ý chỉ được điền chữ chứ không sử dụng số nhé.
 • “No more than one/two/three words and/or numbers”: 
  • IELTS TUTOR lưu ý với dạng này là thay bằng điền 1 số, có thể điền nhiều số.

3. Cẩn thận với giới hạn từ

IELTS TUTOR lưu ý:

Nên cẩn thận với giới hạn từ, không nên điền quá giới hạn từ cần điền

Cùng IELTS TUTOR xem xét ví dụ sau nhé:

 • Complete the sentences below with NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER
  • The expo will be useful because there will be more than ………………… experts there.

Trong ví dụ trên IELTS TUTOR có yêu cầu “NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER”.

 • Với câu hỏi như thế này có thể điền tối đa là 2 từ với 1 số cho một chỗ trống. 
 • Nếu viết nhiều hơn số lượng trên, dù câu trả lời có đúng, nó cũng vẫn không được tính điểm.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK