Cách tra từ điển phát âm "ed-s-es"

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn kĩ càng sửa bài và phân tích đề thi ngày 22/8/2020 và bài thi của bạn HS IELTS TUTOR đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR xin chia sẻ Cách tra từ điển cách phát âm "ed-s-es"

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Với động từ study nhiều thí sinh chưa nắm kĩ cách phát âm khi thêm ed (studied) đọc như thế nào vậy thì dùng từ điển này để kiểm tra là cực kì tiện lợi 
Cách tra từ điển cách phát âm "ed-s-es"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK