Cách trả lời câu hỏi số 4 "And explain whether or not you liked this …" IELTS SPEAKING PART 2

· Speaking

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời câu hỏi số 4 "And explain whether or not you liked this …" IELTS SPEAKING PART 2

I. Hiểu kĩ nghĩa "whether or not..."

IELTS TUTOR giải thích rất kĩ nghĩa của whether or not nhớ tham khảo kĩ để không hiểu sai

II. Cách trả lời câu hỏi số 4 "And explain whether or not you liked this …"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách trả lời câu hỏi số 4  "And explain whether or not you liked this …" thực ra rất dễ chỉ cần trả lời là có hoặc không rồi nêu 2 lí do ra là ổn
  • Nếu câu trả lời là No, thì có thể triển khai câu trả lời như IELTS TUTOR hướng dẫn sau đây:
   • This.... is not really my cup of tea for many justifications. Firstly,....Secondly,.... 
  • Nếu câu trả lời là Yes, thì có thể triển khai câu trả lời như IELTS TUTOR hướng dẫn sau đây:
   • I am really into this... for many reasons. Firstly,....Secondly,.... 

III. Cách paraphrase "like" & "dislike"

Nếu đọc kĩ những gì IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên thì chắc chắn các từ như like & dislike sẽ lặp đi lặp lại vậy nên cần phải nắm cách paraphrase mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn trước đó kĩ nhé

IV. IELTS TUTOR xét ví dụ

Describe a time when you first ate a kind of food

You should say:

 • What food it was
 • Where and where you ate it
 • What it tasted like
 • And explain whether or not you liked this food

Trong bài này, như IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên, ví dụ câu trả lời của IELTS TUTOR là thích thì có thể triển khai câu trả lời như sau:

 • I am really into this type of food ffor many reasons. 
  • Firstly, Main idea >> Supporting idea >> Example
  • Secondly, Main idea >> Supporting idea >> Example

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK