Cách trả lời "When was the last time you went to a street market? "IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "When was the last time you went to a street market? " IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "When was the last time you went to a street market?"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Main idea: The last time I went to a street market was yesterday.
  • Supporting idea: 
   • There are many street markets within walking distance in my area, and these markets attract he customers with fresh farm vegetables and fruits at reasonable prices.
   • I usually visit street markets because of the daily offers and interesting deals that are offered to the customers >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "because" & "because of" tiếng anh
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR