Cách trả lời "Are there many street markets in Vietnam?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Are there many street markets in Vietnam?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Are there many street markets in Vietnam?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Main idea: street markets are a Vietnamese “thing” and can be found at every corner of both villages and cities across the country >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "across" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK