Cách trả lời "When do you do puzzles, during your trip or when you feel bored?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "When do you do puzzles, during your trip or when you feel bored?'' IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "When do you do puzzles, during your trip or when you feel bored?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: When I’m on the train, like traveling to another place, I love to do the crossword to kill time.
  • Supporting idea:
   • It can promote one’s intellectual development >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "development" 
   • It require our full attention, help us wrest ourselves away from screens, devices, even the television, which seems like a nearly impossible task these days. 
  • Example: 

         Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

         >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

         >> IELTS Intensive Listening

         >> IELTS Intensive Reading

         >> IELTS Intensive Speaking

         Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
         Lý do chọn IELTS TUTOR