Cách trả lời "Do you like doing word puzzles or number puzzles? Which is more difficult for you?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Do you like doing word puzzles or number puzzles? Which is more difficult for you? IELTS SPEAKING PART 1

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you like doing word puzzles or number puzzles? Which is more difficult for you?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Number puzzles 
  • Main idea:
  • Supporting idea: 
   • The most popular of all number puzzles, is the Sudoku puzzle
   • This puzzle is based on logic skills but it’s also considered a math puzzle because of the numbers in the puzzle. 
   • Playing Sudoku also helps players feel a sense of mastery – this is one reason why the game is so popular.
  • Example: 

          Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

          >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

          >> IELTS Intensive Listening

          >> IELTS Intensive Reading

          >> IELTS Intensive Speaking

          Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
          Lý do chọn IELTS TUTOR