Cách trả lời "What would you like to change in your daily routine?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Cam

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời What would you like to change in your daily routine? IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "What would you like to change in your daily routine?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea: The positive change that I would like to talk about is getting up earlier, which will help me to save a lot of time.
    • Supporting idea: I have no choice but to give up that kind of toxic habit simply  because I am fully aware of how destructive this sleeping habit can be for me, both physically and mentally, especially in a long run, and staying up late certainly leads me to become bad at time management 
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR