Các từ không nhấn mạnh trong câu tiếng Anh

· Pronunciation

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Các từ không nhấn mạnh trong câu tiếng Anh

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong một câu, cần chú ý nhấn mạnh các từ mang nội dung chính, tức là ta sẽ đọc rõ ràng từ đó hơn các từ còn lại. 
 • Trái lại, chúng ta không nhấn mạnh các từ mang tính phụ trợ hay còn gọi là chức năng từ (function words). Những từ này giúp hình thành cấu trúc ngữ pháp trong câu, thường đọc với tông giọng thấp, đọc nhanh hoặc lướt vì không mang thông tin quan trọng.

II. Cách đọc lướt của một số chức năng từ không nhấn mạnh hay gặp

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong văn nói tiếng Anh, người bản ngữ thường đọc lướt và giảm âm lượng, hạ giọng ở những từ không quan trọng. 
 • Thậm chí, họ nói nhanh những từ đó đến nỗi mà chúng ta chưa kịp hiểu hoặc nhận ra đó là từ gì dù đó là những từ rất quen thuộc
Cách đọc lướt của một số chức năng từ không nhấn mạnh hay gặp

III. Các function words không cần đọc nhấn mạnh trong câu tiếng anh

1. Prepositions (Giới từ)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She goes to school from Monday to Friday. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy đến trường từ thứ Hai đến thứ Sáu.) => to, from ở đây là giới từ nên ta không nhấn mạnh vì nó không mang thông tin chính. 
 • My house is on Xuân Thủy street. (IELTS TUTOR giải thích: Nhà tôi ở trên đường Xuân Thủy.) => on ở đây là giới từ nên ta không nhấn mạnh vì nó không mang thông tin chính.

2. Articles (Mạo từ)

IELTS TUTOR hướng dẫn Mạo từ (article) trong tiếng anh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Anne is an intelligent girl. (IELTS TUTOR giải thích: Anne là một cô gái thông minh.) => an là mạo từ nên không nhấn mạnh mà chỉ đọc lướt. 
 • Why do you want to become a manager? (IELTS TUTOR giải thích: Vì sao cậu muốn làm quản lý?) => a là mạo từ nên không nhấn mạnh mà chỉ đọc lướt. 
 • This is the last time I lend you money. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là lần cuối tôi cho câu mượn tiền.) => the là mạo từ nên không nhấn mạnh mà chỉ đọc lướt.

3. Auxiliary verbs (Trợ động từ)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I have worked here for 20 years. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã làm việc ở đây 20 năm rồi.) => have ở đây là trợ động từ trong thì hiện tại hoàn thành nên không nhấn mạnh. 
 • Do you want a cup of coffee? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có muốn một tách cà phê không?) => do ở đây là trợ động từ trong câu nghi vấn nên không nhấn mạnh. 
 • I am doing my homework. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đang làm bài tập về nhà.) => am ở đây là trợ động từ trong thì hiện tại tiếp diễn nên không nhấn mạnh. 
 • She will go to the park tomorrow. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy sẽ đi công viên vào ngày mai.) => will ở đây là trợ động từ trong thì tương lai đơn nên không nhấn mạnh. 
 • Your friend can help you with cooking. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn của cậu có thể giúp cậu nấu nướng.) => can là trợ động từ, đồng thời là động từ khuyết thiếu nên không nhấn mạnh.

4. Personal pronouns (Đại từ nhân xưng)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They are going to visit my house this weekend. (IELTS TUTOR giải thích: Họ sẽ đến thăm nhà tôi vào cuối tuần này.) => they ở đây là đại từ nhân xưng nên chúng ta không nhấn mạnh. 
 • He ate all of his daughter’s candies. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy ăn hết kẹo của con gái mình.) => he là đại từ nhân xưng nên chúng ta không nhấn mạnh.

5. Possessive adjectives (Tính từ sở hữu)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He is my best friend. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy là bạn thân của tôi.) => my ở đây là tính từ sở hữu nên không nhấn mạnh. 
 • Their food will be served immediately. (IELTS TUTOR giải thích: Đồ ăn của họ sẽ được phục vụ ngay lập tức.) => their là tính từ sở hữu nên không nhấn mạnh.

6. Conjunctions (Liên từ)

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng liên từ tiếng anh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You can play video games but don’t bother anyone. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có thể chơi game nhưng đừng làm phiền ai.) => but ở đây là liên từ không mang thông tin chính nên không nhấn mạnh. 
 • Anna and her mother went shopping this morning. (IELTS TUTOR giải thích: Anna và mẹ cô ấy đi mua sắm vào sáng nay.) => and ở đây là liên từ không mang thông tin chính nên không nhấn mạnh.

IV. Trường hợp đặc biệt

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong tiếng Anh, chúng ta có thể nhấn mạnh bất kỳ một từ nào nếu có lý do chính đáng. Do vậy, các trường hợp kể trên chỉ là đa số chứ không áp dụng cho mọi trường hợp
 • Chúng ta cần phải xác định được tình hình, bối cảnh cụ thể ở trong câu cũng như thông tin chính muốn truyền đạt để nhấn mạnh đúng từ mà không gây hiểu nhầm hoặc thiếu tự nhiên.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Did you really meet the Taylor Swift? (IELTS TUTOR giải thích: Cậu thực sự đã gặp Taylor Swift ấy á?) => Tuy the ở đây là mạo từ nhưng có chức năng nhấn mạnh tính chất có một không hai, đặc biệt của một người. Ý người nói muốn nhắc tới ca sỹ Taylor Swift nổi tiếng chứ không phải một người nào khác cùng tên như vậy. 
 • Paul does love his mom. (IELTS TUTOR giải thích: Paul có yêu mẹ cậu ấy.) => Tuy does ở đây là trợ động từ nhưng nó được dùng trong câu khẳng định nhằm nhấn mạnh lại tính chất chắc chắn của một sự việc nào đó. Câu này muốn khẳng định rõ ràng hơn rằng Paul thực sự yêu mẹ anh ấy. 
 • I let you stay up late but just for today. (IELTS TUTOR giải thích: Mẹ cho con thức khuya nhưng chỉ hôm nay thôi nhé.) => Tuy but là liên từ nhưng trong câu này được nhấn mạnh vì nó muốn biểu thị rõ ràng sự đối lập ở vế sau.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE