Cách trả lời "What types of local business are there in your neighbourhood? Are there any restaurants, shops or dentists for example?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3,Cam

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "What types of local business are there in your neighbourhood? Are there any restaurants, shops or dentists for example?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What types of local business are there in your neighbourhood? Are there any restaurants, shops or dentists for example?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • There are some common types of local businesses in my neighborhood
 • Main idea 1: Local restaurants serve a variety of cuisines and may offer dine-in, takeout, or delivery services.
  • Supporting idea: 
  • Example: 
 • Main idea 2: Local shops may offer goods and services such as clothing, books, electronics, or gifts.
  • Supporting idea: 
  • Example: 
 • IELTS TUTOR gợi ý main idea khác:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR