Cách trả lời "Do you think local businesses are important for a neighbourhood? In what way?" IELTS SPEAKING PART 3

· Cam,Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you think local businesses are important for a neighbourhood? In what way?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you think local businesses are important for a neighbourhood? In what way?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Yes, local businesses are important for a neighborhood in many ways.
  • Main idea 1: Local businesses provide jobs and stimulate the local economy by generating tax revenue and keeping money within the community. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ"stimulate"tiếng anh 
    • Supporting idea: 
    • Example: 
  • Main idea 2:  Local businesses provide convenient access to goods and services, reducing the need for residents to travel long distances to shop and obtain necessary items. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR