Cách trả lời "What kinds of things would make you feel bored?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "What kinds of things would make you feel bored?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What kinds of things would make you feel bored?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea: Most activities that cost a lot of time seem pretty boring to me because I’m not that kind of person who can sit still >> IELTS TUTOR lưu ý Paraphrase từ "bored" & "Boring" tiếng anh
   • Supporting idea: I feel really sorry for those working like a zombie at office buildings, sitting still in front of computers all day long. It’s so repetitive, mind-numbing and monotonous.
   • Example: Getting stuck in traffic or moving really slowly in traffic makes me feel both frustrated and bored.

      Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

      >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

      >> IELTS Intensive Listening

      >> IELTS Intensive Reading

      >> IELTS Intensive Speaking

      Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
      Lý do chọn IELTS TUTOR