Cách trả lời "Do you often feel bored?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Do you often feel bored?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you often feel bored?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Nếu câu trả lời là NO: 
  • Example: 
  • Supporting idea: 
   • I’ve got my studies and sporting activities, and I never seem to have time for all the things I want to do – so I’ve - certainly no time to get bored. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "activity" tiếng anh
   • The internet has taken over my life, there’s always something to do or to watch.
  • Main idea: once in a blue moon, I guess, mainly/primarily because I’m always up to my neck/ears in my studies >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ "primarily" tiếng anh 
 • Nếu câu trả lời là YES: 

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Intensive Speaking

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
     Lý do chọn IELTS TUTOR