Cách trả lời"What kind of activities involves using computers?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời"What kind of activities involves using computers?"IELTS SPEAKING PART 1

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời"What kind of activities involves using computers?"IELTS SPEAKING PART 1

Cách 1: Trả lời theo kiểu list câu trả lời ra

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Sẽ list 1 vài activities thông dụng liên quan đến computers như sau: sending email, surfing the Web, watching movies, listening to music
  • Những hoặc động đặc thù liên quan đến 1 số ngành nghề các em cũng có thể đề cập: programming software, editing video/audio and designing houses

Cách 2 trả lời theo kiểu phân loại đối tượng

IELTS TUTOR khuyên nên dùng cấu trúc:

  • It varies from person to person và chia thành 2 đối tượng
  • For those who only use computers for basic purposes, it will just involve / consist of ...
  • For those with specialized purposes like (kể tên 1 số nghề nghiệp ra..), they do need a professional computer such as Mac book with a lot of functions like....

2. Cách trả lời

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea: Computers are integral to my daily life, encompassing various activities, from academic tasks like research and essay writing to entertainment, email, and productivity.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE