Cách trả lời "What do people often do when losing things?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời What do people often do when losing things? IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What do people often do when losing things?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea 1: People usually try to search high and low and start to fly into a panic.
    • Supporting idea: 
    • Example: 
  • Main idea 2: Some young people will go online and post a missing announcement so that the information can reach a lot of people. >> IELTS TUTOR lưu ý cách dùng "so that / in order that / so as to / in order to" tiếng anh
    • Supporting idea: social media has become one of the most potent tools to find lost items these days, so chances are they can get their items back.
    • Example: I have actually seen so many people try this method and it worked wonders.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE