Cách trả lời "Do you like helping others?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời Do you like helping others? IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you like helping others?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

Yes, I always wanna lend others a hand (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Helping others is my innate nature)

 • Main idea 1: Helping those in need makes me feel better about myself.
 • Main idea 2: there is a great joy in being a servant for those in need 
  • Supporting idea: I feel happy that I could help someone when they needed it the most.
  • Example: 
 • IELTS TUTOR gợi ý main idea khác:
  • Main idea: I think it has a lot to do with how I was raised.
  • Supporting idea: 
   • I was brought up with this value at the forefront of living, and it has been a rewarding part of my life ever since >> IELTS TUTOR lưu ý Word form "rewarding" tiếng anh
   • My mother always volunteered her time to local causes and feeding the homeless.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE