Cách trả lời "What did you do on your birthday when you were young?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "What did you do on your birthday when you were young?'' IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What did you do on your birthday when you were young?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: On my birthday, all of my friends usually flocked together at my house and held a surprise party for me.
  • Supporting idea: It wasn’t a lavish party, but just a small one that I had all of my nearest and dearest surrounding me. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "but" tiếng anh 
  • Example: 

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Intensive Speaking

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
     Lý do chọn IELTS TUTOR