Câu hỏi part 1 & từ vựng topic "BIRTHDAY" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi & từ vựng topic BIRTHDAY IELTS SPEAKING

I. Các câu hỏi thường gặp thuộc topic "BIRTHDAY" IELTS SPEAKING

   IELTS TUTOR lưu ý:

   1 What do you usually do on your birthday?
   2 What did you do on your birthday when you were young?
   3 Do you think it is important for you to celebrate your birthday?
   4 Whose birthday do you think is the most important to celebrate in Vietnam?

   II. Từ vựng topic "BIRTHDAY"

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK