Cách trả lời topic Transport IELTS SPEAKING PART 1

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn em cách phân tích đề thi cùng đính kèm bài sửa bài viết của học sinh IELTS TUTOR đi thi hôm đấy và mới nhận kết quả thi 5.5 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Cách trả lời topic Transport IELTS SPEAKING PART 1

I. Cách trả lời topic Transport IELTS SPEAKING PART 1

1. What is your favourite mode of transport?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đầu tiên sẽ nêu 1 câu để xác định được loại phương tiện thích là gì, sau đó sẽ nêu lí do vì sao lại thích phương tiện đó 
  • There is a variety of transport choices in my city, including…, and my most commonly used one is….This is because... (nêu lí do vì sao lại thích đi phương tiện đó)
   • Có thể tham khảo các phương tiện:
    • Metro / subway / tube

     Ferry: phà

     Shuttle bus: xe buýt tuyến

     Express train: tàu hoả tốc hành

     Light rail: tàu hoả

     Minibus: xe buýt nhỏ

     Long-haul coach: xe khách đường dài

     High-speed rail: tàu cao tốc

   • Tham khảo thêm lí do vì sao thích đi phương tiện:
    • More punctual than coaches

     Faster than coaches or trains

     Unlikely to be congested

2. What kind of transport would you choose when taking a long-distance trip?

IELTS TUTOR hướng dẫn trả lời:

 • Đầu tiên sẽ nêu trực tiếp ra là loại nào sẽ được chọn, sau đó sẽ nêu lí do (có thể cho ví dụ nếu còn ngắn)
  • Main idea: Personally, I would choose airplane as my priority for a long-distance trip hoặc It seems like airplane is the only choice left for me to reach my destination
   • Supporting idea: Apparently, airplane is the fastest way of transport, and I don’t need to waste my time on the trip
   • For example: I am planning to study overseas; if I use other forms of transport instead of airplane, say, ship, it will be ridiculous since it might take me several months to get there 

II. Từ vựng topic transport

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic transport IELTS

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK