Cách trả lời topic Driving IELTS SPEAKING PART 1

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn em cách phân tích đề thi cùng đính kèm bài sửa bài viết của học sinh IELTS TUTOR đi thi hôm đấy và mới nhận kết quả thi 5.5 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Cách trả lời topic Driving IELTS SPEAKING PART 1

I. Cách trả lời topic Driving IELTS SPEAKING PART 1

1. Do you have a driving license?

IELTS TUTOR hướng dẫn:

 • Đầu tiên trả lời trực diện vào là yes hay no, sau đó nêu thêm 1 ý giải thích nữa để kéo dài câu trả lời
  • Yes, I got my driving license when I was…, and currently, I am thinking of buying a …as long as my work is set

2. Do you prefer to be a driver or a passenger?

IELTS TUTOR hướng dẫn trả lời:

 • Đầu tiên sẽ trả lời là muốn là hành khách hay lái xe, sau đó nêu lí do giải thích hoặc nêu giả định hoặc đề cập mặt đối lập (IELTS TUTOR lưu ý là chỉ chọn 1 trong các gợi ý)

2.1. Nếu chọn passenger

 • Tham khảo:
  • Normally, I prefer to be a passenger (hoặc being a passenger is my preference) mainly because it is less stressful. I don’t need to focus my attention on the traffic situation, and I can spend time doing something like playing games on my phone
  • Hoặc có thể nêu giải định:
   • If I am a driver, I may lose my way or get stuck in a traffic jam, which could be really annoying

2.2. Nếu chọn driver

IELTS TUTOR gợi ý

 • Driving sometimes can bring me lots of joy and freedom; for example I can take a  self-drive tour to nearby towns

II. Từ vựng topic Driving (transport)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK