Cách trả lời "Tell me about your typical weekday and your typical weekend." IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Cam

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Tell me about your typical weekday and your typical weekend." IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Tell me about your typical weekday and your typical weekend."

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Main idea: Well, usually I wake up around 8am >> IELTS TUTOR giới thiệu "TẤT TẦN TẬT" PHRASAL VERB BẮT ĐẦU BẰNG "WAKE"

  • Supporting idea: Then, I normally ride my bike to school, and before class starts, I often meet up with my classmates in the corridor, and we gossip a bit about life and school.
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR