Cách trả lời "Are all your days the same?" IELTS SPEAKING PART 1

· Cam,Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Are all your days the same?' IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Are all your days the same?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Main idea: Pretty much, usually I wake up around 8am >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng trạng từ "pretty" tiếng anh

  • Supporting idea: Then, I normally ride my bike to school, and before class starts, I often meet up with my classmates in the corridor, and we gossip a bit about life and school.
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR