Cách trả lời "Is it important for children to have a right attitude towards money?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Is it important for children to have a right attitude towards money?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Is it important for children to have a right attitude towards money?"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:
  • Main idea 1: Children’s financial mindset or attitude toward money has a major impact on their long-term financial success >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "long-term" tiếng anh 
   • Example: 
   • Supporting idea: Their financial mindset can determine if they are more likely to be a saver or spender and if they are inclined to actively manage their finances or ignore them. 
  • Main idea 2: Attitudes about money, spending are formed at young, impressionable age and they stay for life.
   • Supporting idea: There is an important parental responsibility to inculcate right money habits, evident in its actions and behaviours, and actively picked up by children.
   • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE