Cách trả lời "How often do you sing now? [Why?]" IELTS SPEAKING PART 1

· Cam,Part 1

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "How often do you sing now? [Why?]"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: Perhaps this happens once a week or less. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "happen" 
  • Supporting idea:
   • I don't sing in public. Even when we go to a karaoke bar, I just sit there and listen to my friends sing.
   • I do sometimes find myself singing along to songs if I'm listening to music in coffee shops.
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR