Cách trả lời "Did you enjoy singing when you were younger? [Why?/Why not?]" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Did you enjoy singing when you were younger? [Why?/Why not?]"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: No, I was never much of a singer.
  • Supporting idea:
   • I remember that I was always a little shy and embarrassed when it came to singing in front of others.  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: I was painfully shy when I stood in front of others, let alone singing for them) >> IELTS TUTOR lưu ý CÁCH DÙNG TỪ "WHEN" TIẾNG ANH 
   • On top of that, my voice is terrible when I sing so I believe I’m not much of a singer.
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR