Cách trả lời "How has your hometown changed over the years?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "How has your hometown changed over the years?" IELTS SPEAKING PART 1

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "How has your hometown changed over the years?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • My hometown has transformed significantly over the years with the introduction of technology. It was once a small rural town with few businesses, but now there are numerous companies and modern technologies being used by teenagers.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "transform" tiếng anh
  Hoặc dài hơn một chút thì như này:
  • Oh, my hometown has undergone significant changes over the years due to the advent of technology. In the past, it was just a small, conventional, rural town with only a few businesses. However, when I came back to my hometown during the Tet holiday this year, I felt surprised that many companies were built to meet the expectations of our residents.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ "conventional"tiếng anh
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Lý do chọn IELTS TUTOR