Cách trả lời"How do you like spending time with your friends?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời"How do you like spending time with your friends?"IELTS SPEAKING PART 1

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic GAME trong IELTS

II. Cách trả lời "How do you like spending time with your friends?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Main idea: I like going to the shopping mall, eating out at a restaurant, or watching a movie in the theatre with my friends.
  • Supporting idea: I enjoy spending time with my friends a lot as it helps me get refreshed and rejuvenated after a long and busy week. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "spend" tiếng anh
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK