Cách trả lời"Do you like talking with people?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời"Do you like talking with people?"IELTS SPEAKING PART 1

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời"Do you like talking with people?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu trả lời Yes 
    • Main idea:  I am a very social person, and I am fond of socializing with people
    • Supporting idea:  I like talking to people to know about them, their views and their experiences and also to share my stories as well. >> IELTS TUTOR lưu ý Phân biệt "experience" và "experiences" trong tiếng anh
    • Example: In fact, every day on my commute to college, I like to pick up conversations with my fellow passengers on the bus 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking