Cách trả lời "Does everyone set goals for themselves?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3,Speaking

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài "The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Does everyone set goals for themselves?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Does everyone set goals for themselves?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • No - The great majority of people don't even set goals, and even fewer stick to them. 
  • According to Reliable Plant, only 20% of people set goals for themselves, which means that 80% of people don’t set goals. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "goal" tiếng anh 
  • What’s even more unfortunate is that out of the 20% of people who do set goals, only about 30% of people will succeed. 
  • That means that only a third of those people who set goals actually achieve them and of all people, that makes 6%.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR